Psykoterapi Supervison Kurser

Psykoterapeut Gro Nordland

Sådan arbejder jeg med krop og psykoterapi

Tanker, følelser, krop. Tre lag – tre sprog.
Jeg har specialiseret mig i at have kroppen med i den terapeutiske proces. Det betyder ikke, at jeg ikke også arbejder mentalt eller forholder mig til følelser.
Tanker, følelser og kropssansninger er tre forskellige lag med hvert sit sprog, og de giver derfor tre forskellige muligheder for at nærme sig en problematik.

En naturlig sammenhæng. 
Min grundholdning er, at der eksisterer en naturlig sammenhæng og indbyrdes påvirkning mellem disse tre lag. Og jeg tilstræber i mit terapeutiske arbejde, at der kan ske en integration af forandringerne både kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt. (læs mere)

 Respekt for dig og dine grænser.  
Det er dig og de problemer, du ønsker at arbejde med, der bestemmer, hvordan den enkelte session bliver, men det vil altid ske med respekt for dig og dine grænser. Vi tager udgangspunkt i, hvordan din livssituation ser ud her og nu.
Jeg arbejder ressource-orienteret, og jeg lægger vægt på at lytte med hjertet.
Jeg arbejder med problematikker, der spænder fra helt almindelige hverdags problemer til større eksistentielle kriser og traumatiske begivenheder.

Se også under punktet: individuel- og parterapi.