Psykoterapi Supervison Kurser

Psykoterapeut Gro Nordland

Sådan arbejder jeg med krop og psykoterapi / Læs mere

Integration af forandringerne.
De tre lag tanker, følelser og kropssansninger er alle vigtige, men det er forskelligt fra person til person, hvilke vi har nemt ved at bruge/være i kontakt med, og hvilke vi ikke benytter os af. Vi vil selvfølgelig tage udgangspunkt i de områder, der falder dig naturligt og nemt.

Hvis vi kun er i tankerne, mister vi vigtig information fra vores kropssansninger og følelser. Hvis vi kun er i det kropslige, kan vi ikke danne mønstre og have kritisk analyse.

Mærke kroppens impulser.
Nogle mennesker tror, kropsterapi f.eks. kun er øvelser, eller at jeg udelukkende bruger mine hænder i terapierne. Det er ikke tilfældet. Jeg kan godt give forslag til bevægelser eller øvelser, og jeg kan godt bruge mine hænder, men der kan sagtens være terapi-sessioner, hvor jeg slet ikke rører ved dig eller beder dig gøre bestemte bevægelser.


Men jeg vil sandsynligvis ofte bede dig rette opmærksomheden ind mod, hvordan der mærkes indeni dig. Det er nemt for nogle mennesker, og kan være rigtig svært for andre.

Trænet til mental analyse.
Vi er trænet til i vores samfundet at være analytiske og mentalt orienterede, så nogle af os må genlære at mærke kroppens impulser, heldigvis er vi født med evnen. Nogle følelser er det OK for os at have, mens andre følelser kan være forbudte. Vi har meninger og holdninger om vores følelser, men det er i kroppen, vi mærker den energi, følelsen bærer med sig. Kroppen ryster i vrede, stivner i angst, klukker og hopper i glæde osv.

(tilbage)