Psykoterapi Supervison Kurser

Kroppen med i psyoterapi

Kroppen i psykoterapi

Større integration af dit terapi-arbejde.
Når vi tager kroppen med i terapi, kan vi nå ind, hvor ord ikke rækker. Det giver os en mulighed for at lære os selv at kende på et dybere plan. Samtidig er det min erfaring, at der sker en større integration, når terapiarbejde forankres gennem kropslige sansninger.  (læs mere)

Den nye hjerneforskning peger på, vi ikke kan adskille kroppen og det mentale.

 Kroppen bærer byrden.
Er vi blevet stressede eller ramt af voldsomme oplevelser, er det kroppen, der bærer byrden. Vi kan ikke tale os ud af stress, ligesom vi ikke kan tale os ud af de symptomer, der er opstået i forbindelse med en traumatisk hændelse. Her er det nødvendigt at forholde sig til kroppen.

Se også under punktet: behandling af stress.