Psykoterapi Supervison Kurser

Henvendelser til Gro

Supervision

Jeg tilbyder supervision til:
Enkeltpersoner og personalegrupper indenfor det pædagogiske og sociale arbejdsfelt, samt til psykologer og psykoterapeuter. Desuden kan jeg tilbyde supervision til personer, der i deres arbejde skal stå foran mange mennesker eller hvor kontakten til kunden er særligt i centrum.
 Målet for supervision er:
At hæve det faglige niveau og styrke den faglige selvfølelse, men det er også at styrke de indbyrdes relationer og skabe tryghed i personale-gruppen. Det handler bl.a. om at bringe medarbejdernes ressourcer i spil, og at de finder måder at håndtere deres svagheder. Jo klarere og mere præcis både den enkelte og en personalegruppe bliver i forhold til de vanskeligheder, der opstår, jo klarere og mere præcist vil de være i stand til at løse de problemer, de møder.

Ring eller mail for yderligere oplysninger.