Psykoterapi Supervison Kurser

Kroppen med i psyoterapi

Kroppen i psykoterapi / læs mere

Kroppen er vores fysiske anker.
Den fysiske krop er meget konkret, den er lige her - lige nu, derfor kan opmærksomhed på kroppen hjælpe os med at blive nærværende, ligesom det kan hjælpe os med at mærke et anker inde i os selv. Tidlige oplevelser og erfaringer lagers som kropssansninger og billeder, derfor kan de ikke nås med ord.
Vores tanker og forestillinger kan køre hurtigt, og vi kan hurtigt betvivle dem i vores indre dialog. Anderledes er det, når vi har mærket noget i kroppen. Her er der ikke den samme tvivl.
 Kroppen taler sandt.
Hvis der er uoverensstemmelse mellem tankerne og kroppen, er det kroppen, der taler sandt. Tankerne kan skabe illusioner om, hvem vi er. Tankerne kan give os et falsk selvbilled på godt og ondt. Kroppen kan hjælpe os til at komme i kontakt med det, der er.

Litteratur henvisning:
Antonio R Damasio: ”descartes´ fejltagelse” og ”fornemmelsen af det, der sker”. Hans Reitzels forlag.

(tilbage)