Psykoterapi Supervison Kurser

Psykoterapeut Gro Nordland

Behandling af stress og de symptomer der opstår i forbindelse med stress

Kroppen er bygget til moderat stress.
Vores nervesystem er bygget til at sende energi ud i kroppen, så vi kan klare de opgaver og udfordringer, vi står overfor.

Oplevelse af ikke at lykkes.
Når vi gennem længere tid har stået i umulige situationer med en oplevelse af ikke at lykkes, reagerer kroppen, som står den over for fare, noget er truende eller for meget. Kroppen bliver fanget i at være ”på” hele tiden, og den mister sin naturlige rytme mellem aktivitet og hvile. Det bliver mere som en rutchebane, hvor vi kører op og ned.
Hjernen holder os vågne og lukker ned for de processer, der normalt foregår, når vi er i hvile. Påvirkningen kommer fra den del af hjernen, der hedder det autonome nervesystem. Den del af hjernen kan vi ikke styre med vores vilje, så de symptomer vi mærker, og de områder der bliver ramt, har vi ikke nogen umiddelbar styring eller indflydelse på.

Almindelige reaktioner på stress:
hjertebanken, for højt blodtryk, søvnløshed, fordøjelsesbesvær, koldsved, svimmelhed, opspænding, hovedpine, store følelsesmæssige svingninger, koncentrations- og hukommelses-besvær, træthed, depression osv.

  • Den første vigtige ting for at komme ud af stres er erkendelsen af, man er stresset.

  • Herefter er det vigtigt at forstå de processer, der foregår i kroppen, og lære at bruge kropssansninger som styringsredskab.

  • Det vil være givende at indføre ændringer, der kan aflaste kroppen. Moderat motion, god kost, og f. eks at genoptage nogle af de ting og aktiviteter, der tidligere gav glæde og liv. Krops-arbejde vil i sig selv være givende og hjælpsomt.

  • Endelig, når der er opnået en vis aflastning, så symptomerne har lagt sig lidt, kan man begynde at se på, hvilke ting der pressede en så meget. Det kan være konkrete fysiske ting – for mange opgaver og krav, problemer i parforholdet, sygdom, mobning, økonomi osv. Eller det kan være psykisk belastning - som f. eks. forestillinger om ting der kan ske f. eks fyringer, overbevisninger om ikke at være god nok til sit job, ikke at være ønsket af andre osv. Beslutninger som: ”jeg skal kunne stille op til alle”, kan også udløse stress. Det bliver nødvendigt at kende sine personlige reaktioner og normer, og det kan blive nødvendigt at ændre nogle af disse.

(tilbage)