Psykoterapi Supervison Kurser

Psykoterapeut Gro Nordland

Chok og Traumebehandling / Læs mere

Tingene hænger ikke sammen.
Traumatiserede mennesker er ikke altid klar over, de er under påvirkning af reaktioner fra en traumatiserende hændelse, de har været ude for. Måske har de helt glemt denne hændelse eller de tillægger den ikke nogen særlig betydning. Det kan lyde mærkeligt, når det har været så voldsom eller overvældende en oplevelse, men det er en helt almindelig reaktion. Under traumatisering fragmenteres vores bevidsthed ofte, så tingende ikke længere hænger sammen for os. Det kaldes dissociering. Disse mennesker henvender sig med uforståelige eller for dem uforklarlige reaktioner. Andre kan godt være klar over, de har oplevet noget voldsomt, der må have påvirket dem, men de savner at kunne reagere.
Traumebehandling går bl.a. ud på at skabe sammenhæng igen, så det bliver muligt at orientere sig. Både kroppen og hovedet skal opdage, at hændelsen er overstået. Det er noget, der skete engang, ikke noget der sker lige nu.
 Eksempler på symptomer:
Man kan føle sig opspændt og på vagt uden at vide hvorfor. Man kan også opleve f.eks. at være hyperaktiv eller plaget af panik, raseri, mani, søvnproblemer, fordøjelsesbesvær osv. Endelig kan migræne, hovedpine, mavepine og stærk nervøsitet være symptomer på at personen er traumatiseret.

Andre symptomer kan vise sig som depression, udmattelse, hjælpeløshed, modløshed, mangel på energi, hukommelsestab. Nogle beskriver at være ved siden af sig selv, eller at de føler sig usammenhængende. Man kan også opleve at føle sig menneskesky.
Enkelte eller flere kropsområder kan reagere med f.eks. fysiske smerter eller nedsat styrke.

Litteratur: Peter A. Levine: ”Væk tigeren” og ”Helbredelse af traumer”.

(tilbage)