Psykoterapi Supervison Kurser

Kroppen med i psyoterapi

Viden om kropssignaler / læs mere

At nå ind til skadede børn.
De forskellige hjernedele bruger hvert sit ”sprog”, og kun den sidst udviklede benytter sig af det talte ”ord”. Andre hjerneområder benytter sig af kropssansninger, impulser og følelsesstemninger. Det er derfor, det kan være så svært at nå igennem til skadede børn med sproglige rettelser. De kan ofte forstå, hvad man siger, men det hænger ikke særlig godt sammen med den indre virkelighed, og da slet ikke når følelserne fra dybere lag i hjernen oversvømmer bevidstheden.

Spejling som et aktivt redskab.
Har de enkelte medlemmer af en personalegruppe en god krops-bevidsthed, betyder det, de kan give et større nærvær i kontaktfeltet.

Deres egen centrering og grounding vil have en positiv indvirkning på kontakten til andre. Og med et godt kendskab til sig selv kan de bruge spejling som et aktivt redskab.

Viden om grænseproblemer.
Det er nødvendigt at kunne mærke sig selv for at give afgrænset kontakt. Bevidsthed og kendskab til egne grænser og viden om grænseproblemer forhindrer, vi flyder ud i omgivelserne eller bliver oversvømmet af dem.

Litteratur henvisning: Antonio R Damasio: ”descartes´ fejltagelse” og ”fornemmelsen af det, der sker”. Hans Reitzels forlag. 

(tilbage)